In het kort

Ito opleidingen afgekort Ito is een landelijk opererend trainingsinstituut die opleidingen verzorgt op het gebied van veiligheid, transport, logistiek en milieu. Naast trainingen op basis van open inschrijving biedt Ito de mogelijkheid om trainingen bedrijfsspecifiek te organiseren, de zogenaamde in-company trainingen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting van de cursus aan de praktijksituatie van de medewerkers van dat bedrijf. Het grote voordeel is dat men zowel de theorie- als de praktijkinstructie kan aanpassen aan de in het bedrijf gewenste bijzonderheden of omstandigheden, zodat optimale invulling van tijd en cursus gegarandeerd kan worden.

“One Stop Shopping”

Onze missie bij Ito is het leveren van ongeëvenaarde klanttevredenheid. Dat vraagt om opleidingen die een toegevoegde waarde hebben voor organisaties dan wel personen die wij trainen. We hebben een toegewijd team met vakidioten met hun eigen specialisme.
Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed aansluit bij het opleidingstraject dat door Ito opleidingen verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de klant door een breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft.

Waarom Ito?
  • U profiteert van enthousiaste trainers; goed opgeleid en afkomstig uit de praktijk;
  • U profiteert van scherp geprijsde opleidingen/trainingen; vergelijkt u gerust met overige aanbieders;
  • Ito verzorgt de opleidingen van A tot Z, en we houden van snelle en korte lijnen.
  • Ito maakt gebruik van het professionele leerlingen administratie-system Visual Systems.
Lesmateriaal

Het lesmateriaal op het gebied van logistieke opleidingen is door Ito opleidingen zelf geschreven volgens de richtlijnen van het SSVV en ARBO. Door nauwe samenwerking met door het SSVV / SOG erkende exameninstellingen wordt de documentatie van Ito up-to-date gehouden. Met andere woorden “one stop shopping”.

Betrouwbaarheidsverklaring

Ito opleidingen verklaart dat:

  • Met betrekking tot het door Ito opleidingen ingezette personeel door Ito opleidingen is vastgesteld dat ze betrouwbaar zijn alvorens ze door Ito opleidingen worden ingezet;
  • Het aan het door Ito opleidingen ingezette personeel verboden is zich toegang te verschaffen tot bedrijfsgegevens, geheugenkaarten, hardware, software, telefoons, faxen en alle overige zaken die zich in de kantoren bevinden, voor zover dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening door het personeel respectievelijk het bedrijf;
  • Het door Ito opleidingen ingezette personeel de hun toevertrouwde sleutels voor toegang tot de kantoorpanden en kantoorruimtes op een veilige plek bewaart, niet aan derden ter hand stelt en maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat derden niet bij de sleutels kunnen komen;
  • Het door Ito opleidingen ingezette personeel geen derden in de kantoorpanden en kantoorruimtes zal toelaten en maatregelen zal nemen om toegang van derden te voorkomen;
  • De door Ito opleidingen gebruikte materialen en -middelen bij betrouwbare bedrijven zijn aangeschaft, op veilige plaatsen worden bewaard en beschermd zijn tegen onbevoegde toegang;
  • Partners die in opdracht van Ito opleidingen handelen op de hoogte zijn van de geldende criteria en eveneens aan deze criteria zullen voldoen, teneinde de leveringsketen veilig te stellen.

Laatste wijziging: woensdag, 16 mei 2018, 14:59